Niemojewski Andrzej - Doba obecna w Królestwie Polskim

Sample Image

Panowie ci jednak mogli tak długo hałasować, dopóki się nie rozpoczął ruch na prawdę. Wtedy nagle przymilkli, stracili wpływ, znaczenie.
Bo byłoby to kłamstwem, gdyby kto chciał z lwowskimi Wszechpolakami równać wszystkich Narodowych Demokratów Królestwa Polskiego.
Oni zostali tylko zaanektowani.
A gdy ruch się rozpoczął na wielką skalę, najtęższe charaktery i najlepsze serca opuściły szeregi nowych Tramtadratów.
Przecież nawet dzieciaki śpiewały w Warszawie w ciągu stycznia:
"Tramta-dra... Tramta-dra."
"Narodowa Demokra..."
Głowy Narodowej Demokracji coraz hardziej zerkały na prawo.
Aż wreszcie całkiem zbliżyły się do... ugody.
To się wyjaśni. A tymczasem — co to była owa warszawska ugoda?
Ona składała się z ludzi, którzy chcieli coś zrobić "dla tego nieszczęśliwego kraju" i z ludzi, którzy chcieli coś zrobić "dla tej nieszczęśliwej własnej kieszeni".
Pierwsi składali się z ludzi zacnych, którzy marzyli o "prawach" dla Polaków.
Zapomnieli tylko o słowach Puszkina, który pisał: "W Rosji niema zakona, tylko jest słup a na słupie zatknięta korona.
"
Nie mogli oni żadną miarą zrozumieć, że Rosja, nie będąc "państwem prawnem", wyjątku dla Polaków robić nie może.
Że z cesarzem rosyjskim umowy niema.
On może kontrahenta powiesić a kontrahent może być tylko... powieszonym.
Jedyną formą umowy z despotą jest konstytucja. Ale ugodowcy konstytucji nie chcieli.
To jest chcieli...
tylko nie chcieli walczyć o nią.
Któż nie chciałby konstytucji!
Ugodowcy nie znali Polski.
Bo gdyby byli znali, czyż zechcieliby się kompromitować zarzekaniem, że Polska w czasie wojny zachowa się "poprawnie"?
A oni się zarzekali i skompromitowali.
I byli jeszcze ugodowcy, którzy, gdy Mickiewicz "cierpiał za miljony'', to oni "uczuwali strach za miljony. "
Polacy dziś biorą po 25 nahajek dziennie.
Gdyby tę cyfrę zredukować do 20 nahajek dziennie? Z czasem do 15 dziennie...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 Nastepna>>